ספריה מיוחדת מאוד עשוייה מעץ מלא, מדפים המשולבים בתוך קורות עץ